John Zink Hamworthy

John Zink tilbyder anlæg og udstyr til emissionskontrol og forbrænding indenfor vigtige funktioner i verdens mest krævende industrier som kulbrinte og kemisk bearbejdning, biobrændstoffer, forarbejdning af fødevarer, papirmasse og papir, affald, etc. Hovedkontoret i Europa ligger i Luxembourg, og dette er samtidig en af branchens største testcenter for forskning og udvikling indenfor brændere.

John Zink - Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr