Gasforbranningssystem_2

Gas forbrændingsenhed

John Zink Hamworthy designer udstyr (VCUs) til forbrænding af kulbrintedampe genereret fra en række applikationer, herunder marine lastning, lagertanke udluftning, lastbil eller jernbane vogns lastning, pram afgasning, eller eventuelle API separatorer, jordrensning og proces ventilation.

 

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr