Terlet

Terlet udvikler og producerer forskellige typer proces- og behandlingstanke (blanding, afkøling, madlavning, fordampning, krystallisation og buffertanke) samt effektive skrabe varmevekslere som er udviklet til fødevarer med høj viskositet.

Optimal varmeoverførsel til levnedsmidler
Terlotherm er en lodret skrabet varmeveksler med to koncentriske varmevekslings overflader for optimal varmeoverførsel. Designet plus en lang række tilbehør giver store fordele, der gør det muligt at håndtere komplicerede krav til produktionen af den givne fødevare.

Gennemprøvet skrabe varmeveksler
Terlotherm er en gennemprøvet skrabe varmeveksler, der bruges i flere virksomheder i alle typer applikationer, såsom mejeriprodukter, generelt i fødevarer, konfekture, færdigmad, kemikalier og farmaceutiske anvendelser.

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr