Gas- og Energiteknik

Sikker drift og reducerede emissioner

Til produkter

Proces brændere, fakler, gasgenindvinding-sanlæg, fakkelgas genindvinding og afbrænding af kulbrinte gasser.

Christian Berner samarbejder med John Zink Hamworthy Combustion, som tilbyder anlæg og udstyr til emissionskontrol og forbrænding indenfor vigtige funktioner i verdens mest krævende industrier som kulbrinte og kemisk bearbejdning, biobrændstoffer, forarbejdning af fødevarer, papirmasse og papir, affald, etc.

Kontakt os

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr

Leverandører til Gas- og Energiteknik