Gasatervinningssystem_2

Gas genvindingsanlæg

John Zinks gas genvindingsanlæg (VRU) forhindrer skadelige organiske forbindelser (VOC) frigives til atmosfæren under de processer, der involverer overførsel af flygtige kulbrinter. ADAB ™ processen for gasindvinding kombinerer fysisk adsorption med absorption at genanvendelige kulbrintedampe og returnere dem til opbevaring. Genopretningen af kulbrinter, der ellers ville gå til spilde gennem en forbrændingsproces giver en væsentlig investeringsafkast samtidig reducere udledningen.

Anvendelsesområder:
•Marine terminaler
•Udluftning i forbindelse med produktion
•Udslip ved omlastning
•Udluftning af opbevaringstanke

Service og reservedele
•John Zink servicetekniker identificerer problemet med udstyr, på basis af dette udarbejdes en vedligeholdelsesplan for det næste driftstop. Først inspiceres hver enkelt brænder og identificere eventuelle skader eller problemer med udstyret. Derefter anbefales løsninger til at optimere driften.
•Fejlsøgning. John Zink´s tekniker kontrollerer udstyr og kommer med anbefalingertil vedligeholdelse og ny teknologi til at forbedre brænderen og reducere omkostningerne til brændstof.
•Reservedele og support. De bidrager til at identificere mangler i vedligeholdelse, før de opstår, og giver support døgnet og akut levering af reservedele er også mulig.

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr