SUPERFRAC_1

SUPERFRAC® bunde

SUPERFRAC® bunde kan bruges i installationer og ved ombygning, muligheder for stort set alle applikationer hvor konventionel si og ventil bunde anvendes. Det er især fordelagtig i opgaver, der kræver et stort antal masseoverførings step eller hvor masseoverførings effektivitet er af afgørende betydning for økonomien i driften. Som eksempler kan nævnes super fraktionering (ethylen, propylen), lettere hydrocarbon fraktionering, splittere i kemiske og petrokemiske applikationer og aromatiske opgaver.

Typer af SUPERFRAC® bunde:
•Traditionelt downkammer SUPERFRAC® bund
•Afkortet downkammer SUPERFRAC® bund
•Multi-akkordisk downkammer SUPERFRAC® bund
•Multi-pass downkammer SUPERFRAC® bund
•SUPERFLUX® bunde
•PLUS™ teknologi for SUPERFRAC® bund

 

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr