Korundskivekvarnar_1
Korundskivekvarnar_1

Korundskivemøller

Korundskivemøller ( FrymaKoruma Type MK ) bruges primært til fin formaling af diverse produkter ned til ca. 30 µm. De kan endvidere bruges til at homogenisere og emulgere tyndtflydende, viskøse og pastøse væsker.

Korundskiver findes i forskellig udførsel (kornstørrelse) og hårdhed for at kunne håndtere forskellige produkter. Med den trinløse indstilling af mølle spalte kan den ønskede produkt finhed opnås. Typisk anvendelse er finmaling af sennep, pigmentsuspensioner og juice. Kapacitet fra 10 Kg/h op til ca. 4.000 Kg/h.
•Enkel at betjene
•Høj reproducerbarhed
•Minimalt produkttab
•Robust og enkel konstruktion

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr