Vatske-vatske-coalescers_1

Væske-væske coalescers

Reducere størrelsen for nye beholdere – eller øge kapaciteten i eksisterende beholder

Når gravitationskræfterne ikke tilvejebringer en effektiv adskillelse af ikke-blandbare væsker, kan en væske-væske coalescer fra Koch-Glitsch forbedre separationseffektiviteten betydeligt. Høj separationseffektivitet kan resultere i kun få dele per million (ppm) væskedispersion i den flydende udløbsstrøm.

Anvendelse:
• Fjerne uklarheder fra destillat
Separation ved produktvask for at fjerne vand, salte og ætsende stoffer
Sedimentering og spildevandsbehandlingssystemer
Glycol- og aminekolonner
Spildevandsrensning
Fordele:
• Reducere størrelsen på nye væske-væske separator beholdere
Forøge kapaciteten af eksisterende beholdere
Forbedre produkt renhed
Reducere nedstrøms korrosion
Reducere tabet af værdifulde produkter som katalysator, olier og glycol

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr