Enkel-och-dubbelsilar_1

Enkelt og dobbelt filtre

Enkelt og dobbelt filtre til filtrering af væsker op til 270 m3 / h
Airpel filtre er en støbt konstruktion. Filtrene er designet til at give et renere slut produkt, beskytte pumper, rør og procesudstyr for partikler.

Filtreringen sker igennem filter sien indefra og ud, så de tilbageholdte stoffer ender i kurven, der let kan løftes ud til rengøring.
Hvis opgaven tillader at der kan stoppes, for rengøring af filter kurven, anbefaler vi at der anvendes Airpel enkelt filter. Hvis opgaven kræver der køres kontinuert, anbefaler vi Airpel dobbelt filter.

Applikationer:
•Vand indtag
•Kølevand
•Beskyttelse af pumper
•Beskyttelse af varmevekslere
•Afløbs vand
•Processvand
•Produkt oprensning
•Olie og kemikalier

Fordele:
•Solid konstruktion
•Store filterarealer
•Lavt trykfald
•Brugervenligt
•Lave vedligeholdelsesomkostninger

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr