CanFil-backspolande-filter_1

Automatiske selvrensende filtre (CanFil)

CANFIL er et fuldautomatisk selvrensende filter som filtrerer ned til 50µm ved høje flows med relativt små mængder partikler. CanFil filtrerer kontinuerligt efter overfladefiltreringsprincippet. Udfiltrerede partikler klæber enten til et fint trådnet eller til et kileformet net. Når et forudbestemt differens tryk er nået, starter en tilbageskylningscyklus. Ved hjælp af en lille mængde medie renses filteret under løbende og uafbrudt filtrering.

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr
 • Procesvand
 • Flod-, sø og å vand
 • Kølevand
 • Recirkulerende vand
 • Spildevand
 • Vaskevand
 • Kildevand
 • Filtrering fra 3000 µm ned til 50 µm
 • Højtryksversion op til 40 bar
 • Stor flowkapacitet, op til 10.000 m3/h
 • Lavt differenstryk
 • Tilbageskylning under løbende og uafbrudt filtrering
 • Lave drift- og vedligeholdelses omkostninger
 • Minimalt medie tab ved skylning
 • Lange filtreringsintervaller
 • Helt lukket system