Vatskefordelare-och-omfordelare_1

Væskefordelere og omfordelere

Væskefordelere installeres ofte over hver bed i pakkede kolonner for at opnå en ensartet væskefordeling. Omfordelere mellem de enkelte bed giver mulighed for forbedret adskillelse i kolonner.

Væskefordelere:
INTALOX® højtydende væskefordeler er designet til at give et ensartet flow ud over hele pakningen nedenunder. INTALOX® højtydende væskefordelere anbefales til systemer, der kræver:
Minimum reflux forhold
Produkter med høj renhed
Drift tæt på ligevægt

Omfordelere:
Der er flere grunde til at anvende omfordelere mellem de enkelte beds og ofte deles bed med omfordelere for at:
Kunne tilsætte tilsætningsstoffer
Udtage produkter
Blande væsker for at sikre god væskekoncentration over bed
Reducer vægten af bed

Kontakt os for mere information:

Jan Dehn
Jan Dehn
Produktchef, Brændere- og gas-genindvinding, Væskeprocesudstyr