M.M: TwoColumnPageTemplate
TwoColumnPageTemplate

Personoplysninger

Personoplysninger

For os i A/S Christian Berner er vores kunders og partneres fortrolighed af største vigtighed. Vi ønsker, at du skal føle dig tryg på den måde vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med (EU) 2016/679, GDPR/databeskyttelsesforordningen og dermed på en tryg og sikker måde. Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor. Du kan også besøge tilsynsmyndighedens hjemmeside, hvor du kan læse mere om dine rettigheder.

Hvad er personoplysninger?

Personlige data er alle oplysninger, der kan knyttes direkte eller indirekte til en person i dit liv. Typiske personoplysninger er personligt identifikationsnummer, navn og adresse. Også billeder af personer og IP-adresser kan klassificeres som personlige data.
Et organisationsnummer er en personlig data, hvis det er et enkeltmands selskab. GDPR/ databeskyttelsesforordningen gælder dog ikke for juridiske personer.

Vi tager ansvar for dine personoplysninger

A/S Christian Berner, firmaidentifikationsnummer 55551510 er persondata ansvarlig for behandlingen, og er ansvarlig for, at en sådan behandling forgår på lovlig vis.

Sådan anvender vi dine personoplysninger

Personlige data leveres og indsamles før og i forbindelse med åbningen af et forretningsforhold og indgåelse af en kontrakt og/eller en opgave eller på anden måde i forbindelse med et forretningsforhold. Personoplysninger kan også behandles ved kontakt med leverandører, partnere og andre interessenter.
Oplysningerne behandles hovedsageligt af os for indgåelse, administration og opfyldelse af aftalte aftaler og for os at opfylde vores forpligtelser i henhold til loven.
Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, når du har kontakt til vores salgs repræsentanter, besøger vores hjemmeside eller en begivenhed, som vi organiserer, eller når du ellers kontakter os.

Disse personoplysninger behandler vi om dig

De personoplysninger vi indsamler og behandler om dig, er f.eks:

  • Navn, stilling
  • Kontaktoplysninger, f.eks adresse, telefonnummer og e-mail
  • Kundenummer
  • Betalingsbetingelser
  • Oplysninger om dine køb
  • IP-adresse og oplysninger om brug af Christian Berners hjemmeside
  • Oplysninger om hvilke af vores produkter eller tjenester du har været interesseret i, hvordan du interagere med vores nyhedsbreve, og hvilke af vores begivenheder du har tilmeldt dig.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål. Vi behandler hovedsagelig dine personlige oplysninger til:
• Gennemføre vores aftaler med dig som kunde, såsom udførelse af køb, fakturering, levering og support.
• Håndtere kundeforholdet og levere vores produkter og tjenester.
• Hjælpe kundesammenhæng og kundeservice til at besvare spørgsmål og korrigere forkerte data.
• Udsende information og sende marketing, via post, e-mail, SMS og telefon
• Give dig relevant information og tilpassede tilbud i nyhedsbreve såvel som på internettet.
• Forbedre vores kundeudbud, såsom produktudvikling, service og løsninger.
• Følge gældende lovgivning, såsom regnskabslovgivning.

A/S Christian Berners retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Dette afsnit beskriver behandlingen af ​​dine personlige data ud fra en række juridiske grunde.
Vi behandler blandt andet dine personlige oplysninger for at opfylde aftalen med dig som kunde, f.eks at gennemføre projekter, dine køb og at kunne fakturere dig.
I nogle tilfælde kan vi have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks behandlingen af ​​personoplysninger, vi udfører for at opfylde kravene i regnskabsloven. Vi gemmer imidlertid kun de oplysninger, der er nødvendige for at overholde denne juridiske forpligtelse.
En del af behandlingen af ​​personoplysninger, vi udfører, er baseret på en såkaldt interesse afvejning. Dette gælder f.eks den behandling, vi tager for at sende dig tilbud om vores produkter og tjenester. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af interesseforhold, og udfører ingen behandling, der profilerer på grundlag af interesseforhold. Vi kan også behandle dine personlige oplysninger med Deres udtrykkelige samtykke. Dette samtykke kan tilbagekaldes af dig. For at trække et samtykke tilbage, kontakt os via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Så lang tid gemmer vi oplysninger om dig

Dine personlige oplysninger gemmes kun, så længe der er behov for at gemme dem for at opfylde de formål, som dataene blev indsamlet i overensstemmelse med. Vi kan gemme dataene længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkravene eller for at beskytte vores juridiske interesser. 

Hvem udleverer vi dine personoplysninger til

Vi kan videregive dine oplysninger til tredjemand såsom den A/S Christian Berner associerede selskaber, andre partnere og leverandører, til at opfylde kommercielle kontrakter og opgaver for vores kunder, som leverance af varer, der udføreres markedsundersøgelser, for eksempel en årlig kundeundersøgelse, udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til kunde events og lignende aktiviteter.
Personlige oplysninger kan også videregives af os, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller krav fra myndigheder, for at beskytte vores juridiske interesser eller til at opdage og forhindre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
Vi kan overføre dine persondata til lande uden for EU/EØS, hvis nogen af A/S Christian Berner leverandører eller partnere findes der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil vi sikre, at personoplysninger forbliver beskyttet, og også tage de nødvendige skridt til lovligt at overføre personlige data til lande uden for EU/EØS.
Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.

Sådan beskyttes dine oplysninger

Du bør altid føle dig sikker, når du giver dine personlige oplysninger til os. Vi har derfor taget de nødvendige sikkerhedsmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine rettigheder

A/S Christian Berner er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
På din anmodning eller på eget initiativ vil vi rette op, slette eller supplere oplysninger, der viser sig at være forkerte, ufuldstændige eller vildledende.
Du har ret til at anmode om:

1. Adgang til dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om et registeroversigt over den behandling, vi udfører vedrørende dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til at modtage et registeruddrag, hvorfra personoplysninger er registreret om dig, formålet med behandlingen, og til hvilken modtager dataene er blevet fremlagt eller skal offentliggøres. Du har også ret til at modtage oplysninger om, hvor dataene er hentet, hvis personlige data ikke er indsamlet fra dig, eksistensen af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering) og den forventede periode, hvor dataene vil blive lagret eller de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode. Du har også ret til at få oplysninger om dine andre rettigheder, der er angivet i dette afsnit i registreringsuddraget.

2. Korrigering af dine personlige data. Vi vil på din begæring, så hurtigt som muligt rette op på forkerte eller ufuldstændige data, vi behandler om dig. 

3. Sletning af dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om, at dine personlige data fjernes, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til. Der kan dog være lovkrav, så vi ikke umiddelbart kan slette dine personlige oplysninger i f.eks. regnskabs- og skattelovgivning. Vi vil derefter afslutte behandlingen udført til andre formål end at overholde lovgivningen.

4. Begrænsning af behandlingen. Det betyder, at dine personlige oplysninger er markeret, så de kun kan behandles til bestemte afgrænsede formål.

5. Du har ret til dataportabilitet. Det indebærer ret til på visse betingelser at udtrække og overføre dine personlige data i et struktureret, alment anvendt og maskinlæseligt format til en anden personoplysnings ansvarlig person.

6. Du har ret til at gøre indsigelse mod personlig databehandling udført på grundlag af interesseforhold. Hvis du protesterer mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandling, der vejer tungere end dine interesser.

7. Hvis du ikke ønsker at vi bruger dine personlige data til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til gdpr@christianberner.com eller kontakte os ved hjælp af de oplysninger, du finder længere nede på denne side. Når vi har modtaget din indsigelse, ophører vi med at anvende dine personlige data til sådanne markedsføringsformål.

8. Du kan indsende klage vedrørende behandling af dine personlige oplysninger til tilsynsmyndigheden.

COOKIES

Når du besøger vores hjemmeside bruger vi cookies. Du finder flere oplysninger om, hvordan vi behandler cookies her.

Ændring af teksten personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne informationstekst efter behov. Den seneste version af Personoplysninger vil dog altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Disse oplysninger gælder fra 25. Maj 2018.

KONTAKT OS

Telefon: 70254242

E-post: gdpr@christianberner.com

A/S Christian Berner
Att: GDPR
Maglebjergvej 5A
2800 Kongens Lyngby

TopContent: NewBasicPage (7942)
Default.Master