M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Homogenisering / Emulgering

En homogenisator er en form for højhastighedsomrører som effektivt dispergerer/homogeniserer to forskellige faser med hinanden.

En normal omrøring vil normalt ikke være tilstrækkelig til at slå de 2 fasers partikler istykker, så der kan opnåes en dispergering (fint fordelte partikler i en væske) eller

homogenisering ( fint fordelte væskedråber i en anden væske). Med den såkaldte rotor/stator teknik kan man skabe de høje periferi hastigheder som kræves for at fremstille f.eks emulsioner af olie og vand.

TopContent: Industry (8300)
Default.Master